สถาบันวิจัยและพัฒนา|rdi@crru.ac.th

RDI Home2022-05-21T13:49:43+07:00
” เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ “
Sustainable Development Goals (SDGs)

CRRU Poll

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว
และนโยบายสาธารณะ
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง / ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องล่าสุด

Go to Top