ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย” ประจำปี พ.ศ.2564

  • ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย
  • ฝึกประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล
  • ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล

รับจำนวน 50 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2564

สมัครได้ที่นี่ : https://forms.gle/M9DCfvUFM3hzym618