256506131317356471539
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Proposal form_Global 2022-ENG-version (final 21-06-2022).docx
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. ใช้สำหรับประกาศ call 66 รอบ 1.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ Global Partnership ปี 2566.docx
ประกาศ PMU ข้อเสนอโครงการ Global Partnership ปี 2566.pdf
เอกสารประกอบ TRL.xlsx