วช. ร่วมกับ มศว. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3”

วช. ร่วมกับ มศว. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3" อบรมระหว่างวันที่ [...]

By |2023-03-07T14:13:40+07:00มีนาคม 7th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน วช. ร่วมกับ มศว. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3”

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร   "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี [...]

By |2023-02-08T09:20:29+07:00กุมภาพันธ์ 1st, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566”

การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจร่วมกิจกรรม การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [...]

By |2022-12-23T11:01:16+07:00ธันวาคม 23rd, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]

By |2022-12-15T12:47:36+07:00ธันวาคม 15th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP)

RAINS for Thailand Food Valley เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Eastern Lanna Food Valley

RAINS for Thailand Food Valley เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Eastern Lanna Food [...]

By |2022-07-19T14:40:24+07:00กรกฎาคม 19th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน RAINS for Thailand Food Valley เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Eastern Lanna Food Valley

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

  เอกสารเพิ่มเติม   https://drive.google.com/drive/folders/10R58e1LEaf5xOD-w3bmNOHDTD8mfb3Gy

By |2022-03-16T08:19:57+07:00มีนาคม 16th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนภายนอก|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกั บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

By |2021-06-29T11:04:23+07:00มิถุนายน 29th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกั บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย”

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย" ประจำปี พ.ศ.2564 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย ฝึกประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล [...]

By |2021-06-21T17:04:27+07:00มิถุนายน 21st, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย”

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการ “แนวทางการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม”

คลิกเพื่อลงทะเบียน

By |2021-05-21T16:37:42+07:00พฤษภาคม 21st, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการ “แนวทางการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 [...]

By |2021-05-18T13:32:19+07:00พฤษภาคม 18th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564”
Go to Top