(บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) . 📣ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567📣 . [...]

By |2023-05-09T11:59:20+07:00พฤษภาคม 9th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนภายนอก|ปิดความเห็น บน (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แนวทางการดำเนินงานในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

   

By |2022-06-15T13:15:28+07:00พฤษภาคม 26th, 2022|ทุนภายนอก, สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน แนวทางการดำเนินงานในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

  เอกสารเพิ่มเติม   https://drive.google.com/drive/folders/10R58e1LEaf5xOD-w3bmNOHDTD8mfb3Gy

By |2022-03-16T08:19:57+07:00มีนาคม 16th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนภายนอก|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Go to Top