1. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม-ประจำปีงบประมาณ-2563-1.pdf (387 downloads)
  2. แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม-1.pdf (253 downloads)
  3. ร่าง-ต้นไม้-แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม-1.pdf (270 downloads)
  4. คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ TRL (189 downloads)


เอกสารประกอบการประชุม”แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี