1. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม-ประจำปีงบประมาณ-2563-1.pdf (558 downloads)
  2. แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม-1.pdf (415 downloads)
  3. ร่าง-ต้นไม้-แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม-1.pdf (442 downloads)
  4. คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ TRL (356 downloads)


เอกสารประกอบการประชุม”แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี