วช.ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

0
133
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก ระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  สามารถ Download แบบฟอร์มและรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ www.nrct.go.th 

หมดเขตการลงทะเบียนและส่งเอกสารการเข้าร่วมประกวดผลงาน ภายในวันที่  5 มิถุนายน 2561 
ทั้งนี้ การลงทะเบียนส่งผลงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

01 จม.เชิญเข้าร่วมประกวด
02 แบบฟอร์ม – ใบนำส่งเอกสาร
03 แบบฟอร์ม – ข้อเสนอโครงการ