กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ (DRMS) และระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ (R-Program)

0
242

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรมการใช้งานระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ (DRMS)
และระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ (R-Program)

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น
ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันวิจัยจึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนอบรมกิจกรรมดังกล่าว

สมัครเข้าร่วมอบรมที่นี่

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้