การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 

0
166

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 “หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา”
Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):
(Harmony Diversity in Psychology Perspective)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภอเษก กรุงเทพฯ
โดยเปิดรับสมัครผลงานวิจัยตั้งแต่วันนี้ -15 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://psy.soc.ku.ac.th/conference/