รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research)

0
24

 

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Application Form_COVID-19 urgent call.docx
e-ASIA_COVID-19_Urgent Call guidelilne_final.pdf
แบบบฟอร์มสรุปโครงการ e-asia.docx
แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง COVID19.doc
ประกาศทุน e-ASIA Covid 19.pdf-.pdf
หนังสือนำ -.pdf

 

ที่มา : http://nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6315