การรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) สาขาสิ่งแวดล้อม

0
50

รับข้อเสนอทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Climate change impact on natural and human systems)

 

วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 17 เมษายน 2563 เวลา 23:59 น.

รายละเอียดจาก : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2267