ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมชมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32

0
42

สิ่งที่ประทับใจในการเข้าชมการแข่งขันมากที่สุด

 • สถานที่ในการแข่งขัน
 • ชุดนักกีฬา
 • การจัดแข่งกีฬา
 • สนามเเข่งขันอยู่โซนเดียวกัน
 • นักกีฬามีความสามารถน่าประทับใจ
 • ความตั้งใจของนักกีฬาและผู้จัดการแข่งขัน
 • นักกีฬาทุกคนมีปฏิสัมพันธที่ดีต่อกัน
 • ที่นั่งชมกีฬา
 • สนามแข่ง
 • มีความสวยงามด้านการจัดงาน
 • สนามแข่งขันสวยงาม บรรยากาศรอบๆการแข่งขัน
 • มหาวิทยาลัยสะอาด
 • นักกีฬามีน้ำใจในนักกีฬามาก
 • ความสามารถนักกีฬา
 • มีถ่ายทอดสดทุกสนาม
 • นักกีฬาเล่นกันอย่างมีน้ำใจนักกีฬา และได้ร่วมแข่งขัน
 • การแข่งขันสนุกตื่นเต้นมาก นักกีฬามีความสามารถมาก
 • พิธีเปิดมีความสวยงาม
 • การเปิดการแข่งขันกีฬา
 • จัดสถานที่ได้สมบูรณ์
 • นักกีฬาแต่ละมหาวิทยาลัยมีน้ำใจนักกีฬามากที่สุด มีสัมพันธมิตรไมตรีที่ดีและมีความซื่อตรง

ข้อเสนอแนะในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

 • เพิ่มเก้าอี้ในการนั่งชมการแข่งขัน
 • ระบบการตัดสิน
 • – ควรจัดที่พักและสถานที่อาบน้ำของนักกีฬาให้ดีกว่านี้และสิ่งอำนวยควยสะดวกเรื่องที่พักการเดินทางของนักกีฬา
 • ที่พักของนักกีฬา  ห้องน้ำไม่เพียงพอ
 • กรรมการสมควรปรับปรุงใหม่ ควนนับคะแนนเสียงดังๆ
 • ควรจัดสนามตามชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับการแข่งขัน
 • อยากให้คึกครื้นกว่านี้
 • ร้านขายของอยู่ไกลที่พัก หาอาหารรับประทานยาก ควรมีศูนย์อาหารใกล้ๆ
 • อยากให้มีที่จอดรถมากกว่านี้
 • เปลี่ยนกรรมการ,กรรมการตัดสินไม่เป็นกลาง
 • ควรจัดแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีกว่านี้ ทั้งจัดผู้ตัดสินควรทำหน้าที่พัฒนาไปดีกว่านี้ ขอบคุณครับ
 • ควรเพิ่มที่ร่มให้นักกีฬาและผู้ตัดสินให้มากกว่านี้
 • อุปกรณ์การแข่งขันไม่พร้อม
 • พื้นที่ของผู้ชม
 • พื้นที่ของผู้ชมในสนามควรมีเยอะกว่านี้
 • อยากได้มาสคอตที่เป็นตุ๊กตาน้องใบชากับน้องกาแฟ กรรมการกลางสนามเบตอง ควรปรับปรุง ตัดสินได้แย่มาก
 • ห้องน้ำไม่พอสำหรับนีกกีฬา/น้ำไม่ค่อยไหล
 • สนามควรมีมาตรฐาน
 • อยากให้มีสถานที่สำหรับผู้รับชมหรือเก้าอี้ที่มากพอกับจำนวนผู้ชม