เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
72

แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Flagship ปี 2563.pdf

 

ที่มา/เอกสารเพิ่มเติม : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262