สกสว. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

0
122

สกสว. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม “การประชุมชี้แจงระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน. ส่วนภูมิภาค” รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.trf.or.th/trf-announcement/13959-tsri-ones-clarification-meeting-for-org-under-sri-system

เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์
1) ภาคใต้ (สงขลา) : ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562
2) ภาคอีสาน (ขอนแก่น) : ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562
3) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562