แนวคิดการสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

0
188

สถาบันวิจัยฯ จะจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “แนวคิดการสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์” โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมทีคการ์เด้นฯ
โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่ http://research.crru.ac.th/innovation/