ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

0
135

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2
ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562
ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่
http://pubadm.crru.ac.th/
เปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 25 มกราคม 2562