สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

0
162

สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รอบ
รอบที่ 1 ปิดรับข้อเสนอโครงการ (proposal) วันที่ 28 ธันวาคม 2561
รอบที่ 2 ปิดรับข้อเสนอโครงการ (proposal) วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์ม ได้ที่นี่