สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐”

0
29
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐”

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

วช. ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.nrct.go.th/training
เลือกหัวข้อ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2
กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร 0 2561 2445
———————

งานอบรมบุคลากรภายใน วช.
ต่อ 838 (ศุภกร, รัตนาภรณ์,)

งานอบรมบุคลากรภายนอก

ต่อ 835 โครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) (วุฒิกร, ประภัสสร)
ต่อ 835 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) (ประภัสสร, วุฒิกร)
ต่อ 838 ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (โรสนี)
ต่อ 838 โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (รัตนาภรณ์, ศุภกร)
ต่อ 838 โครงการพัฒนานักประเมินผลงานวิจัย (รัตนาภรณ์, ศุภกร)

——————–

Web Site http://www.nrct.go.th/training.aspx
Facebook https://www.facebook.com/nrct.training
Facebook Fan Page https://www.facebook.com/training.nrct