วันจันทร์, มกราคม 21, 2019

อบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ DRMS

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ DRMS ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมมณีไตรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/KKBvA5nOz6D42NqV2