วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27, 2021

ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมชมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32

 สิ่งที่ประทับใจในการเข้าชมการแข่งขันมากที่สุด สถานที่ในการแข่งขัน ชุดนักกีฬา การจัดแข่งกีฬา สนามเเข่งขันอยู่โซนเดียวกัน นักกีฬามีความสามารถน่าประทับใจ ความตั้งใจของนักกีฬาและผู้จัดการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนมีปฏิสัมพันธที่ดีต่อกัน ที่นั่งชมกีฬา สนามแข่ง มีความสวยงามด้านการจัดงาน สนามแข่งขันสวยงาม บรรยากาศรอบๆการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสะอาด นักกีฬามีน้ำใจในนักกีฬามาก ความสามารถนักกีฬา มีถ่ายทอดสดทุกสนาม นักกีฬาเล่นกันอย่างมีน้ำใจนักกีฬา และได้ร่วมแข่งขัน การแข่งขันสนุกตื่นเต้นมาก นักกีฬามีความสามารถมาก พิธีเปิดมีความสวยงาม การเปิดการแข่งขันกีฬา จัดสถานที่ได้สมบูรณ์ ...

ความพึงพอใจของนักกีฬาและผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32

ข้อเสนอแนะในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป ที่พักกับสนามไกลกันเกินไป สนามลื่น สนามโต๊ะไม่เด้ง ไฟแสงสว่างไม่เพียงพอ ตรวจสอบความสว่างของไฟในสนาม และพื้นสนาม เสนอแนะให้มีการเชิญชวนนักศึกษาให้เข้ามาร่วมชมเชียร์เพื่อสร้างบรรยากาศในการแข่งขัน จัดสถานที่ให้มีพื้นที่ในการชม ตอนนี้มีแต่นักกีฬาชมและเชียร์กันเองค่ะ ผู้ตัดสินควรนำมาจากสมาคม ควรหาผู้ตัดสินที่ได้รับรองจากสมาคมกีฬา กรรมการตัดสินไม่ทำตามการตัดสินเปตอง ควรมีก๊อกน้ำที่สนามเพื่อใช้ในการล้างมือ ใช้ชุบผ้าสำหรับแข่งขัน ผู้ตัดสินวอลเล่ย์บอลต่ำกว่ามาตรฐาน กำหนดตารางการแข่งขันจัดติดกันเกินไป อยากให้ปรับปรุงสนามให้มาตราฐานกว่านี้ -สถานที่ควรมีการทำความสะอาด -กรรมการตัดสินยังตัดสินไม่ตรงตามมาตรฐานการตัดสินกีฑา -สถานที่พักนักกีฬาแต่ละสถาบันควรมีการจัดเต้นท์ที่พักให้ทุกสถาบัน -ขอบคุณครับ ขอจัดการแข่งขันในที่ร่มเพราะแดดมันร้อนแยงตาและอากาศมันค่อนข้างหนาวในตอนดึกและอุปกรณ์ในการจัดไม่ค่อยชัด (เพราะมันเป็นกีฬาในร่ม) ...

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 1 อาจารย์ ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์ คณะครุศาสตร์ 2 อาจารย์ ปริพรรน์ แก้วเนตร สำนักวิชาการท่องเที่ยว 3 อาจารย์ อุทุมพร การเก็บ สำนักวิชาการท่องเที่ยว 4 อาจารย์ นคเรศ อุดชะยา สำนักวิชาการท่องเที่ยว 5 อาจารย์ กัณณพงศ์ ศิริเขต สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 6 อาจารย์ ภูริพัฒน์ แก้วศรี สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 7 อาจารย์ ชุติมา ปัญญาหลง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 8 อาจารย์ สุรัชนี ยลธะศาสตร์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว 9 อาจารย์ ดร.กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 อาจารย์...

การพัฒนาข้อเสนอแผนงานการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

การพัฒนาข้อเสนอแผนงานการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบแผ่นดิน) วันพุธ ที่ 6 มิถุนายม 2561 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙