RDI.CRRU

กำหนดการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • รอบการพิจารณารอบที่ 1 : เปิดรับข้อเสนอในระบบ DRMS 1 ม.ค. - 15 มี.ค. 2561

  - เปิดรับข้อเสนอในระบบ DRMS 1 ม.ค. - 15 มี.ค. 2561

  - ประชุมคณะอนุกรรมการ 20 มี.ค. 2561

  - ประชุมคณะกรรมการกองทุน 1 พ.ค. 2561

  - ประกาศผลทุน 8 พ.ค. 2561

 • รอบการพิจารณารอบที่ 2 : เปิดรับข้อเสนอในระบบ DRMS 16 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561

  - เปิดรับข้อเสนอในระบบ DRMS 16 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561

  - ประชุมคณะอนุกรรมการ 5 มิ.ย. 2561

  - ประชุมคณะกรรมการกองทุน 13 ก.ค. 2561

  - ประกาศผลทุน 20 ก.ค. 2561

 • รอบการพิจารณารอบที่ 3 : เปิดรับข้อเสนอในระบบ DRMS 1 มิ.ย. - 15 ส.ค. 2561

  - เปิดรับข้อเสนอในระบบ DRMS 1 มิ.ย. - 15 ส.ค. 2561

  - ประชุมคณะอนุกรรมการ 20 ส.ค. 2561

  - ประชุมคณะกรรมการกองทุน 3 ต.ค. 2561

  - ประกาศผลทุน 10 ต.ค. 2561

 • รอบการพิจารณารอบที่ 4 : เปิดรับข้อเสนอในระบบ DRMS 16 ส.ค. - 31 ต.ค. 2561

  - เปิดรับข้อเสนอในระบบ DRMS 16 ส.ค. - 31 ต.ค. 2561

  - ประชุมคณะอนุกรรมการ 5 พ.ย. 2561

  - ประชุมคณะกรรมการกองทุน 14 ธ.ค. 2561

  - ประกาศผลทุน 21 ธ.ค. 2561

 • รอบการพิจารณารอบที่ 5 : เปิดรับข้อเสนอในระบบ DRMS 1 พ.ย. - 15 ม.ค. 2562

  - เปิดรับข้อเสนอในระบบ DRMS 1 พ.ย. - 15 ม.ค. 2562

  - ประชุมคณะอนุกรรมการ 20 ม.ค. 2562

  - ประชุมคณะกรรมการกองทุน 1 มี.ค. 2562

  - ประกาศผลทุน 8 มี.ค. 2562

 • การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

  การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามรอบการพิจารณาทุน สามารถยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบ DRMS เท่านั้น

  สามารถตรวจสอบบัญชีของท่านได้ ที่นี่

  หากท่านยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ให้ท่านสมัคร ที่นี่

  หรือ ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่