KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL


สามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบบทความได้ที่นี่ ลงทะเบียนบทความที่นี่


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100