สวทช. อว. เปิดให้ดาวน์โหลด E-book ชุดหนังสือเศรษฐกิจแห่งอนาคต 7 เล่ม ฟรี

2021-06-29T11:56:24+07:00

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมจัดทำ E-book ชุดหนังสือเศรษฐกิจแห่งอนาคต 7 เล่ม เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี ดังนี้ 1. หนังสือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) สามารถโหลดมาอ่านได้ที่  https://oer.learn.in.th/search_detail/ZipDownload/118302 2. หนังสือเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สามารถโหลดมาอ่านได้ที่ [...]

Go to Top