About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 19 blog entries.

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายม 2021

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา วารสารการวิจัยกาสะลองคำ [...]

By |2021-08-16T12:12:13+07:00สิงหาคม 16th, 2021|วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, วารสารวิชาการ|ปิดความเห็น บน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายม 2021

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกั บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

By |2021-06-29T11:04:23+07:00มิถุนายน 29th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกั บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย”

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย" ประจำปี พ.ศ.2564 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย ฝึกประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล [...]

By |2021-06-21T17:04:27+07:00มิถุนายน 21st, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย”

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2020)

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา วารสารการวิจัยกาสะลองคำ [...]

By |2021-05-23T16:14:00+07:00พฤษภาคม 23rd, 2021|วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, วารสารวิชาการ|ปิดความเห็น บน วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2020)

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2020)

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา วารสารการวิจัยกาสะลองคำ [...]

By |2021-05-23T16:12:12+07:00พฤษภาคม 23rd, 2021|วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, วารสารวิชาการ|ปิดความเห็น บน วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2020)

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการ “แนวทางการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม”

คลิกเพื่อลงทะเบียน

By |2021-05-21T16:37:42+07:00พฤษภาคม 21st, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา|ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการ “แนวทางการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 [...]

By |2021-05-18T13:32:19+07:00พฤษภาคม 18th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564”

e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565

e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565 สามารถเปิดดูได้ตามลิ้งนี้ http://online.anyflip.com/whowf/vxjx/mobile/index.html

By |2021-05-11T14:50:29+07:00พฤษภาคม 11th, 2021|เอกสารประกอบการทำวิจัย|ปิดความเห็น บน e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

By |2021-05-11T14:43:10+07:00พฤษภาคม 11th, 2021|เอกสารประกอบการทำวิจัย|ปิดความเห็น บน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
Go to Top